25.08.2010. U pripremi nova sječa šume na Marjanu u Puntarskoj ulici


Kako su nas informirali stanari Puntarske ulice na Marjanu se priprema nova sječa šume u svrhu izgradnje stambene zgrade. U nastavku donosimo više o tome, kao i reakciju Društva Marjan.

06.03.2011. Slobodna Dalmacija, "BAGERI NA MARJANU Mrduljaš u Puntarskoj ulici gradi zgradu sa 16 stanova"! piše: Sandi Vidulić
16.04.2011. Slobodna Dalmacija, "FOTO-SAFARI Marjan: u zaštićenoj zoni 17 kuća... piše: Nikolina Lulić
18.04.2011. Slobodna Dalmacija, "Puntarska ulica: susjedi se žale na lokacijsku" piše: Nikolina Lulić

U tehničkom opisu idejnog rješenje vidi se kako se doživljava i provodi zaštita Marjana (označeno zelenim markerom):
"Na području zahvata se nalaze samonikla stabla koja će se dijelom rušiti, a ona koja ne smetaju gradnji će se sačuvati".