08.10.2010. Upućem e-mail nadležnim službama za urušeni zid na početku Botićevog šetališta

Nakon nekoliko neuspješnih usmenih obavijesti i molbi za sanacijom porušenog zida, dana 08.10.2010. godine Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo (pave.zaninovic@split.hr) i Javnoj ustanovi za upravljanje park-šumom Marjan (park-suma.marjan@st.t-com.hr) poslan je mail sljedećeg sadržaja:

Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo fotografije urušenog zida na čiju opasnost smo ranije ukazivali. Nadamo se da ćete sada ipak nešto poduzeti kako bi se sanirala ova neodrživa situacija na samom početku Botićevog šetališta. Mislimo da bi vlasnika zida/pripadajuće parcele trebalo upozoriti da sanira odron, jer je njime djelomično zatrpana javna površina. Ukoliko  vlasnik ništa ne poduzme, trebalo bi sanirati zid i račun ispostaviti vlasniku parcele.
03.10.2010 Odronio se zid na skalama Botićevog šetališta
Međutim to nije jedina takva situacija, jer samo 10-ak metara istočnije je još jedan urušeni zid koji tako stoji već duže vrijeme. Sve ovo ne ostavlja nimalo lijepu sliku o našem gradu.

Najljepše Vas molimo da nešto poduzmete kako bi se ova ružna scenografija na pristupnom putu u Park šumu Marjan uklonila.


S poštovanjem

Srđan Marinić
tajnik Društva Marjan