19.09.2013. Dva člana Društva Marjan imenovani u Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan

Već od same najave ulaska članova Društva Marjan u Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, Marinić je najavio radikalne promjene u radu Javne ustanove (Slobodna Dalmacija od 26.07.2013.).


Službeno imenovanje uslijedilo je 19.rujna 2013. godine.